“1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπισης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα” & “3ο Σεμινάριο Τενοντομεταθέσεων άνω άκρου με νωπά πτωματικά παρασκευάσματα”, Θεσσαλονίκη 1& 2-4 Φεβρουαρίου 2017

Το «3ο Σεμινάριο τενοντομεταθέσεων άνω άκρου σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα», θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017, καθώς και το «1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα» το οποίο και θα προηγηθεί του σεμιναρίου τενοντομεταθέσεων και θα λάβει χώρα στις 1 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Χαιρετισμός

Οι ιστοσελίδες των συνεδρίων είναι:
Επικοινωνία-Ενημέρωση
Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
Premium Congress & Social Events Solutions
Βασ. Ηρακλείου 47, 54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 226250
Τηλ. 2310 219407
E-mail: [email protected]
Web Site: www.premium-events.gr