Την οργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει η Β’ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική

του Νοσοκομείου “Ο Άγιος Σάββας” σε συνεργασία με την Β’ Ογκολογική Κλινική του

Νοσοκομείου “Μητέρα” και την Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ).

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ.

Ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel, Σπέτσες.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πληροφορίες:

GK advertising
Τηλέφωνα: 2108764725, 2108764705
Φαξ: 210 8764877
Κινητά: 6945597848, 6932342935
Email: [email protected]
Site: www.gkad.gr