1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικής Έρευνας και Πολιτικής Υγείας με τίτλο: «Κλινική Νοσηλευτική Διακυβέρνηση 2018-2030», Αθήνα 4-6 Οκτωβρίου 2018
Α’ Ανακοίνωση Συνεδρίου Νοσηλευτικών Ερευνών & Πολιτικής Υγείας
Με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Νοσηλευτικής Έρευνας και Πολιτικής Υγείας με τίτλο «Κλινική Νοσηλευτική Διακυβέρνηση 2018-2030» που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας

Το Ι.Ν.Ε.Π.Υ. υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή και εφαρμογή της Νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και την ενημέρωση της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας, προχωρά για πρώτη φορά στη διοργάνωση μιας διεπιστημονικής συνάντησης προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις και να δοθούν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της Υγείας.

Η θεματολογία του 1ου Συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα, τις επιστήμες της Νοσηλευτικής, της Διοίκησης, των Οικονομικών, της πολιτικής με προσανατολισμό στο πεδίο της Υγείας.

Ι.Ν.Ε.Π.Υ.
Αριστοτέλους 73, Πλατεία Βικτωρίας
104 34 Αθήνα
Greece
[email protected]