1ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο “Μελάνωμα-Διαφωνίες & Συμφωνίες”, Αθήνα 3-4 Απριλίου 2015

Οργάνωση :

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης

Τελικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Αφίσα

Πληροφορίες:

E.T.S. Events & Travel Solutions SA
Address: 154, El. Venizelou Str., N.Smirni 171 22, Athens, Greece
E-mail: [email protected], [email protected]

Τηλέφωνο: +302109880032

Τηλεομοιοτυπία: +302109881303

http://www.ets.gr