1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ορθή Κλινική Πρακτική – Κλινικές Μελέτες – Αρχές Στατιστικής και Επιδημιολογίας, Λάρισα 9-10 Φεβρουαρίου 2018

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ορθή Κλινική Πρακτική – Κλινικές Μελέτες – Αρχές Στατιστικής και Επιδημιολογίας

Ημερομηνία : 09/02/2018 – 10/02/2018

Χώρος : Κτίριο Κατσίγρα, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας

Πόλη : Λάρισα

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.)

Επαγγελματίας Οργανωτής : ETS