1η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Αθήνα 27-29/9/2013

Φόρμα υποβολής περίληψης εργασιών

Φόρμα εγγραφής

Προκαταρκτικό πρόγραμμα

Πληροφορίες:

The MASTERMIND Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ 210 6827405, 210 6839690-1, Fax 210 6827409