1η Ημερίδα | ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ: Τελευταίες εξελίξεις, δυνατότητες και προοπτικές στη σύγχρονη ογκολογία, Αθήνα 25 Μαΐου 2019
1η Ημερίδα | ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ: Τελευταίες εξελίξεις, δυνατότητες και προοπτικές στη σύγχρονη ογκολογία

Πληροφορίες:

SCEP

Κλεομένους 7, Κολωνάκι
10675, Αθήνα
Τηλ.: (210) 7240039
Fax: (210) 7240139
e-mail: [email protected]