1η Ημερίδα Κυστικής Ίνωσης ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 10 Μαρτίου 2018

10 Μαρτίου 2018
Αθήνα, Divani Caravel Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18-cysticfybrosis/index.asp?c=i

Πληροφορίες:

ΣΥΝΕΔΡΑ
Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra