1η Επιστημονική Διημερίδα Αμβρακικού “Η Άσκηση της Ιατρικής στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια”, Αγρίνιο 3-5 Οκτωβρίου 2014

1η Επιστημονική Διημερίδα Αμβρακικού <<Η Άσκηση της Ιατρικής στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ στην Περιφέρεια>> στις 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο  Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Επιστημονική Διημερίδα Ι.Σ. Αγρινίου

Γραμματεία: Vita Congress Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.

Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210 7254360, Fax. 2107254363

E-mail: [email protected]/ web: www.vitacongress.gr