ΧΙ Congress of Mediterranean Society of Myology, Αθήνα 31/10/2013 – 2/11/2013

ΧΙ Congress of Mediterranean Society of Myology

31 Οκτωβρίου 2013 – 2 Νοεμβρίου 2013

NJV Athens Plaza Hotel, Αθήνα

 ΑΦΙΣΑ

Πληροφορίες:

Οργάνωση – Γραμματεία   :PCOCONVIN

Τηλέφωνο:                                :210 6833600

e-mail:                                         :[email protected]

ιστοσελίδα εκδήλωσης       :http://pco-convin.gr/11msm/index.php?Mid=1&sub1=1