Χειρουργικές εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολογία και ποιότητα ζωής, Αθήνα 20-21 Νοεμβρίου 2015

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

20 – 21 Νοεμβρίου 2015

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

http://www.mdcongress.gr

Δελτίο Τύπου_Γυναικολογική Ογκολογία & ποιότητας ζωής

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πληροφορίες:

MDCongress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
E mail: md@mdcongress.gr