Χειμερινό Σχολείο Γηριατρικής, Αράχωβα 9-11 Δεκεμβρίου 2016

Εκ μέρους της Oργανωτικής και Επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Γηριατρικής & Γεροντολογικής Εταιρείας ΝΔ. Ελλάδας, σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε την διοργάνωση του GERIATRIC WINTER SCHOOL. Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί στην Αράχωβα, στο ξενοδοχείο ΑΝΕΜΟΛΙΑ, από Παρασκευή 9 μέχρι Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016.

Γηριατρική Εταιρεία ΝΔ Ελλάδος – αφίσα