Υποτροφία (TRAVELLINGAWARD) Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων στο εξωτερικό
Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων, για τρίτη χρονιά, αποφάσισε τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας (Travelling Award) για το έτος 2015 με σκοπό τη μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων στο εξωτερικό.
Δείτε εδώ την περσινή απονομή!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
H διάρκεια της μετεκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Ο επιλεγόμενος υποψήφιος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την μετεκπαίδευσή του για την οποία έλαβε την υποτροφία εντός του επόμενου έτους και όχι πέραν της 1ης Μαΐου 2016.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευμένοι Αγγειοχειρουργοί, έως 40 ετών. Υποψήφιοι δεν μπορούν να θεωρηθούν όσοι βρίσκονται ήδη σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή έχουν ήδη λάβει υποτροφία από άλλο ίδρυμα. Η υποτροφία δεν δίδεται για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικής διατριβής (PhD, MS, MSc).
ΠΟΣΟ

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) εφάπαξ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την 15η Μαΐου 2015 να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναγράφονται και στο συνημμένο αρχείο) μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: [email protected].
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στην Γραμματεία τουΙνστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων

Tηλέφωνα
: 6945 985245 & 6944 724146
e-mail: [email protected], Ιστοσελίδα:www.ivd.gr

Κατεβάστε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης Υποτροφίας