Το Αλλεργικό «Παιδί» και οι εξελίξεις, Αθήνα 7-10 Φεβρουαρίου 2019

Ημερομηνίες / Date
07/02/2019 – 10/02/2019

Τοποθεσία / Location
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Athens, Attica

Welcome Travel 

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 11

Χαλάνδρι 15232

Στοιχεία επικοινωνίας

E: [email protected]

Τ: +302112105553