Σύγχρονο Νοσοκομείο με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής, Ψηφιοποίησης & Διαλειτουργικότητας, Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2018

Το Health IT Conference διοργανώνεται στις 8 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα και έχει στόχο να αναδείξει το ρόλο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Νοσοκομείου, τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και στη διαλειτουργικότητά του με τους δορυφόρους του – όπως με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στο Συνέδριο, πρωταγωνιστούν ως ομιλητές τα ίδια τα στελέχη Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών που είναι υπεύθυνα για τη στρατηγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο να μοιραστούν με τους συναδέλφους τους πρακτικές εμπειρίες και αποτελέσματα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών.

Πληροφορίες:

Συμμετοχές
Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 266), e-mail: [email protected]

Χορηγίες
Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 322), e-mail: [email protected]
Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158), e-mail: [email protected]

Πληροφορίες
Ζωή Ρακοπούλου, τηλ.: 694 8388 608, e-mail: [email protected]

Project Manager
Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 258), e-mail: [email protected]