Σύγχρονες εξελίξεις στην ακράτεια ουρών και τη χαλάρωση πυελικού εδάφους της γυναίκας, Αθήνα 21 Απριλίου 2018

21 Απριλίου 2018,

Μαιευτήριο Μητέρα,
Αθήνα
Πληροφορίες:
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]