Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας, Ναύπλιο 28-30 Νοεμβρίου 2014
Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

28-30 Νοεμβρίου 2014
Ναύπλιο, Ξενοδοχείο Αμαλία

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/14-anosol/index.asp?c=i

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email:
[email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra