Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία-2ο Σεμινάριο CEEA, Θεσσαλονίκη 3-4-5 Νοεμβρίου 2016

3-4-5 Νοεμβρίου 2016

Ξενοδοχείο Porto Palace

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 865537

e-mail: [email protected]