Συνέδριο Health-IT, Αθήνα 26-27 Φεβρουαρίου 2018

Το Συνέδριο Health-IT γίνεται διήμερο, λαμβάνει χώρα στις 26 & 27 Φεβρουαρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου και διευρύνει τη θεματολογία του. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει και να αναλύσει όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο Νοσοκομείο και συνολικότερα την Ψηφιακή Υγεία.

Εκτός από τα ζητήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που αποτέλεσαν εξ’ αρχής τους κεντρικούς άξονες της θεματολογίας, στο διάλογο προστίθενται ο οδικός χάρτης προς την Ψηφιακή Υγεία, οι αλλαγές που φέρνει ο επίκαιρος και με άμεση ισχύ (Μάιος 2018) Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθώς και οι νέες ευρωπαϊκές υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας.

Διευρυμένοι θεματικοί άξονες

Τη Δευτέρα 26/02 το συνέδριο θα ασχοληθεί με:

» Τι γίνεται στον Τομέα της Ψηφιακής Υγείας: Αποτελέσματα από Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί

» Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Υγείας: Στρατηγική, Πλάνο Δράσεων και Προτεραιότητες

» Ανταλλαγή Εμπειριών και Καλών Πρακτικών: Πληροφορική, Ψηφιοποίηση και Διαλειτουργικότητα

Την Τρίτη 27/02 οι θεματικοί άξονες είναι:

» GDPR και Υγεία: Οι εξελίξεις στο χώρο των Προσωπικών Δεδομένων και πώς επηρεάζουν τον Κλάδο της Υγείας

» Οι Νέες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες & η Συμμετοχή της Ελλάδας: Στόχοι για τον Τομέα της Υγείας, τους Ασθενείς και τον Πολίτη