Συνέδριο με θέμα: The new GDPR. Legal and Practical Dimensions, Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2017

unnamed