Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών, Θεσσαλονίκη 13-14 Σεπτεμβρίου 2019

13 με 14 Σεπτεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία
Α’ Τμήμα Χημειοθεραπείας, A.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Επιστημονικό Πρόγραμμα