Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα 26-27 Οκτωβρίου 2018

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου

Ημερομηνία διεξαγωγής:
26-27 Οκτωβρίου 2018

Χώρος διεξαγωγής:
Divani Acropolis
Παρθενώνος 19, 117 42, Αθήνα
Τηλ.: 210 9280100

Εγγραφές:
Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits).

Δείτε το πρόγραμμα εδώ