Συνέδριο για τo Νοσοκομείo & το Νοσοκομειακό Φάρμακο με θέμα: “Σύγχρονο Νοσοκομείο: Το πλέον σύνθετο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον”, Αθήνα 21 Ιουνίου 2018

Στις 21 Ιουνίου θα λάβει χώρα το φετινό συνέδριο για τo Νοσοκομείo & το Νοσοκομειακό Φάρμακο με θέμα “Σύγχρονο Νοσοκομείο: Το πλέον σύνθετο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον” στο οποίο για πρώτη φορά θα συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Το Συνέδριο διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά με τη Συνεργασία της ΠΕΦ και αποτελεί ένα forum διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Θεματολογία
  • Οικονομικά και Λειτουργικά Θέματα Νοσοκομείων
  • Νοσοκομειακό Φάρμακο & Υγειονομικό Υλικό
  • Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός & Μηχανοργάνωση
  • Καινοτόμες Δράσεις και Καλές Πρακτικές στο Χώρο των Νοσοκομείων

Συμμετοχές & Χορηγίες
Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 266)
e-mail: [email protected]

Ζωή Ρακοπούλου, Τ: 694 8388 608
e-mail: [email protected]

Γενικές πληροφορίες
Νέλλη Καψή, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 281)
e-mail: [email protected]

Ναταλία Τουμπανάκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 281)
e-mail: [email protected]