Συνέδριο για την αξιολόγηση τεχνολογιών της υγείας (HTA), Αθήνα 17 Απριλίου 2018

Στόχος του συνεδρίου είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος HTA, διερευνώντας, διαμέσου διακεκριμένων ομιλητών, τις προκλήσεις που εγείρονται καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη που δύναται να προκύψουν από τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των HTA.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί εξέχοντες διεθνείς ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από το National Institute for Health & Care Excellence (NICE), το EUnetHTA JA3 Directorate, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας και διακεκριμένοι διεθνείς & έλληνες Ακαδημαϊκοί. Μέσω panel discussions, ομιλιών, case studies καλών πρακτικών και διαδραστικών συνεδριών θα συζητηθούν τρόποι διαμόρφωσης και υιοθέτησης ενός λειτουργικού μοντέλου HTA.

Γενικές πληροφορίες
Νέλλη Καψή, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 281), e-mail: [email protected]
Ναταλία Τουμπανάκη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 261), e-mail: [email protected]
HTA Conference 2018