Συγγενείς Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω, Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2018
Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής  Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου
σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα