Στόχος: η ποιότητα. Στη διάγνωση, στη θεραπεία, στη ζωή, Αθήνα 22 – 23 Φεβρουαρίου 2019

22 Φεβρουαρίου 2019 – 23 Φεβρουαρίου 2019
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Οργάνωση
ΑΚΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ

Επιστημονικο Πρόγραμμα