«Σπάνιες Παθήσεις & Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη», Τρίπολη 22 Απριλίου 2015

Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων -Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Σπάνιες Παθήσεις & Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015, ώρα 17:30 στο Ξενοδοχείο ΑΡΚΑΔΙΑ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (τηλ.: 2106516988, 210653370, κα Ανδριάνα Βαρύγιαννη).

ΕΕΣΠΟΦ