27/10/2017 με 29/10/2017
Περτούλι Τρικάλων | Αίθουσα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικάλων-Πύλης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ.Θ. 2816, 22001, Άστρος

Τηλέφωνο:

+30 2755022201,

+30 27550 22124,

+30 211 4021352

FAX: +30 211 8505006