ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PLS 24/06/2016 KAI APLS 25-26/6/2016, Ηράκλειο Κρήτης

Η APLS Crete  επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου,  διοργανώνει στο Ηράκλειο 24 Ιουνίου 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS)  ΚΑΙ 25-26 Ιουνίου 2016, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

Λαμβάνοντας υποψιν την εξαιρετικά  δυσχερή σημερινή οικονομική  συγκυρία, καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές στα χαμηλότερα για την χώρα μας επίπεδα συμμετοχής  για το APLS 300 ευρώ και για το PLS 80 ευρώ.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεώργιος Μπριασούλης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS): pls_16_merged

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (APLS): apls_16_merged