Πρόσληψη ιατρών στη Μέση Ανατολή
Η Best Personnel LTD είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στελέχωσης στον κλάδο της Υγείας και λειτουργεί από το 1995. Ειδικεύεται στην πρόσληψη Ιατρών, Νοσηλευτών, Μαιών και συναφών Επαγγελματιών Υγείας  στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Τα κεντρικά  γραφεία είναι στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, άλλα δυο γραφεία λειτουργούν στην Πορτογαλία και την Ισπανία για την καλύτερη βοήθεια των υποψηφίων  και σύντομα σχεδιάζουν το άνοιγμα νέων γραφείων στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουν γιατρούς  στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, παρέχεται βοήθεια από το γραφείο  κατά τη διαδικασία εγγραφής στην αρμόδια αρχή (General Medical Council).

Η εταιρεία  θα είναι στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση Επαγγελμάτων Υγείας που διοργανώνεται από τον ΟΑΕΔ Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης (EURES).

 

Ναμπίλ Ελ Γκαζάρ

Medical recruitment consultant/Business Development Manager

Best Personnel LTD

3 Sandyford Office Park, Dublin 18

Ireland

Tel: 353-1-2933641