Πρωτοβουλία της FEMS για την ημέρα δράσης των γιατρών – 15/5/2014

ΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

15 ΜΑΪΟΥ 2014,

ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

———————————————————————

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η ποιότητα της περίθαλψης για όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες!

Σε περιόδους οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να ενισχυθεί η καλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ιατρική θεραπεία, ακόμα και για αυτούς που δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει της αυξανόμενης οικονομικής «συμμετοχής» των ασθενών. Για κάποιες ομάδες, όπως για τους εργαζομένους που βλέπουν να καθυστερεί η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Η διασφάλιση της πρόσβασης στην περίθαλψη είναι επίσης σημαντική και η ανάπτυξή της αποτελεί προτεραιότητα για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επειδή η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα της κοινωνίας.

Να σταματήσει η διαφθορά!

Οι πρακτικές διαφθοράς στις οποίες συμμετέχουν διοικήσεις νοσοκομείων, πολιτικοί και φαρμακοβιομηχανίες αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές απειλές για την περίθαλψη. Ακόμα και εάν εξασφαλισθούν επαρκείς χρηματοδοτήσεις για την περίθαλψη, δεν βελτιώνεται η κατάσταση στην υγεία, εάν τα χρήματα δαπανώνται για άλλους σκοπούς. Συνεπώς, ζητάμε από τις κυβερνήσεις να καθιερώσουν πρακτικές διαφάνειας και κανόνες σύμφωνα με την αρχή «μηδενική ανοχή στην διαφθορά».

Να σταματήσει  η καταπίεση των γιατρών!

Ο ρόλος των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων βρίσκεται στο περιθώριο. Οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργάζονται μέσα στο σύστημα και γνωρίζουν τις αδυναμίες του και τις πιθανές βελτιώσεις, δεν έχουν, στην πραγματικότητα, τη δυνατότητα να επηρεάσουν το σύστημα. Ακόμα χειρότερα: σε κάποιες χώρες, οι γιατροί βιώνουν διαφορετικού είδους καταπίεση, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών διώξεων.

Αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους ευρωπαίους γιατρούς!

Ο αριθμός των εργαζομένων είναι ανεπαρκής σε πολλές χώρες και σε πολλές περιοχές διαφόρων χωρών. Τα αιτήματα για αύξηση του  προσωπικού  δεν εισακούονται. Οι μισθοί των εργαζομένων στο χώρο της περίθαλψης δεν είναι επαρκείς για το έργο που επιτελούν, κυρίως στην ανατολική Ευρώπη και σε χώρες που έχουν περισσότερο πληγεί από την κρίση. Υπάρχει μία συνεχής έξοδος των επαγγελματιών υγείας στο εξωτερικό για ανεύρεση καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Στην  Ευρώπη, η έλλειψη γιατρών είναι ήδη εμφανής και θα αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Οι άσχημες συνθήκες εργασίας θα δημιουργήσουν μία έντονη μετανάστευση για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και το βάρος θα το επωμιστούν οι πολίτες των χωρών που πλήττονται περισσότερο.

Button της FEMS

15 May 2014 version english