Προσυνεδριακή Διημερίδα του 12ου Παμπελοποννησιακού Συνεδρίου, Μονεμβασιά 4-5 Δεκεμβρίου 2015

Η Προσυνεδριακή Διημερίδα του 12ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Δεκεμβρίου 2015, στο Κάστρο της Μονεμβασίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

Mideast Travel

105-107 Βασ. Σοφίας, 115 21 Aθήνα

T: 211 2118849-50 ׀ Κ: 693 7150834 ׀ E: assi@mideast.gr

Τηλ. Κέντρο: 211 211 8888 ׀ Φ: 210 6426147 ׀ [email protected]