Προσκλήσεις, Προσδωκόμενα Οφέλη και Προτάσεις Εφαρμογής, Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2015

Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για την Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Δηλώστε συμμετοχή

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Πληροφορίες:
Χορηγίες & Συμμετοχές
Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]
Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Περιεχόμενο
Νέλλη Καψή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]