‘Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα.  Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις’ – Αθήνα, 4 Απιλίου 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής

Νόσου, επιθυμούν να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικού

Σεμιναρίου με θέμα: ‘Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο

Crowne Plaza της Αθήνας, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013.

Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα χορηγηθούν 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής

Εκπαίδευσης.

πρόγραμμα σε pdf.

Πληροφορίες:
CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E.
Οργάνωση Συνεδρίων
Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-72 100 52, 210-72 10 001
http://www.congressworld.gr, e-mail: [email protected]
Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-72 11 845, 210-72 43 161
http://www.eelia.gr, e-mail: [email protected]