ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ Β. BRAZELTON, ΑΘΗΝΑ 28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ Β. BRAZELTON

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, στο πλαίσιο των καταστατικών της στόχων για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας της περιγεννητικής περιόδου στα ψυχικά δρώμενα της περιόδου αυτής, οργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Brazelton UK, πιοτοποιούμενη εκπαίδευση στην προσέγγιση της συμπεριφοράς των νεογνών.

Η μέθοδος Brazelton προσφέρει ένα συστηματικό τρόπο παρατήρησης και εκτίμησης της συμπεριφοράς του νεογνού και περιλαμβάνει δύο βασικά εργαλεία προσέγγισης : Την Κλίμακα Εκτίμησης Νεογνικής Συμπεριφοράς (Neonatal Behavioural Assessment Scale-NBAS), που απευθύνεται σε νεογνά 0-2 μηνών και την Παρατήρηση Συμπεριφοράς Νεογεννήτου (The Newborn Behavioural Observations-NBO), που απευθύνεται σε νεογέννητα/βρέφη 0-3 μηνών.

Η εκπαίδευση απευθύνεται, σε ερευνητές και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με νεογνά και βρέφη: Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, Μαίες, Μαιευτήρες, Επισκέπτες Υγιείας, Φυσιοθεραπευτές / Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους.

Κόστος συμμετοχής

NBAS 600€
ΝBO 400€

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 20 άτομα για κάθε εκπαιδευτικό εργαλείο.

Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, η κλινική εμπειρία κατά την περιγεννητική περίοδο θα είναι πολύ βοηθητική για τους εκπαιδευομένους.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση εδώ.

Οργανωτική Επιτροπή
Κεχαγιάς Στ.: Παιδίατρος-Νεογνολόγος
Μιχαλέλη Μερόπη: PhD,Ψυχαναλύτρια ΕΨΕ,ΙΡΑ
Μποζώνης Α.: Ψυχολόγος,Υπεύθυνος Ξενώνα Βρεφών SOS,
Σουμάκης Κ.: MD, Ph.D, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»

Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Νοεμβρίου: ΕΔΩ