Πανελλήνιο 16ο Συνέδριο Ρινολογίας , Θεσσαλονίκη 14-16 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Ι. Κωνσταντινίδης, σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στις εργασίες του Πανελλήνιου, 16ου Συνεδρίου Ρινολογίας, που διοργανώνεται από την Ελ. Ρινολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Β’ ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ., στις 14-16 Απριλίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα, καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://praxicon.gr/rinologiko.html

Πληροφορίες:
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
[email protected], www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200