Πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, Αθήνα 7 – 9 Μαρτίου 2019

Πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου, από 7 ως 9 Μαρτίου 2019.

Οργάνωση:
HSO – Hellenic Stroke Organization

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 10 Δεκεμβρίου 2018

Υποβολή Εργασιών

Εγγραφή Προεγγραφή