Πανελλήνιο Συνέδριο Καρκίνος Πνεύμονα «From the Bench to the Bedside», Athens 16-18 January 2020

January 16-18, 2020
Hotel Crowne Plaza Athens

Organized by:
Oncology Center of Biomedical Education & Research

Πληροφορίες: Πανελλήνιο Συνέδριο Καρκίνος Πνεύμονα «From the Bench to the Bedside»