Πανελλήνιο Συνέδριο Καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία, Αθήνα 10-12 Απριλίου 2020

10-12 Απριλίου 2020
Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Οργάνωση
Επιστημονική Εταιρεία «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη»

Σε συνεργασία
• Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
• Α’ Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
• Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες