Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη : Προκλήσεις και Ερωτήματα ΙV», Αθήνα 12-14 Μαρτίου 2020

12-14 Μαρτίου 2020
Αίγλη Ζαππείου Αθήνα

Οργάνωση:
Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας
Educational Partner: SITC – Society for Immunotherapy of Cancer

Σε συνεργασία :
Α’ Τμήμα Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες