Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Καβάλα 28 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα. 

 Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 – [email protected]