Ο ανδρικός παράγοντας και η γενετική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Άρτα 9 Δεκεμβρίου 2017
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Άρτα
Πληροφορίες:
MD congress
Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343  
Τηλ.
+30 210 60 74 205
Fax  +30 210 60 74 222