«Ουρολογικός Καρκίνος», Αθήνα 5 Ιουλίου 2014

«Ουρολογικός Καρκίνος»

Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2014

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic

Οργάνωση: Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών και μέσω αυτής το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξατομικευμένων Θεραπειών

Διοργανωτής: GK advertising
Site: www.gkad.gr
E-mail: [email protected],

Tηλ.: 210 8764725, 210 8764705, 6945 597848, 6932 342935

Φαξ: 210 8764877
Online Εγγραφές: www.gkad.gr

Site: www.gkad.gr