Ομάδες Καρδιάς & Αορτής Παρόν και Μέλλον, Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου 2017
MedHeartAorta_Poster_50x70

Ομάδες Καρδιάς & Αορτής Παρόν και Μέλλον

Ημερομηνία : 10/11/2017 – 11/11/2017

Χώρος : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πόλη : Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία : Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική Μονάδα

Επαγγελματίας Οργανωτής : TMG