Νεώτερα δεδομένα στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία στην Γυναίκα και το Παιδί

ΡΕΑ Γυναικολογική-Μαιευτική-Χειρουργική-Θεραπευτική-Διαγνωςτική κλινική

21 Σεπτεμβρίου 2013, Αίθουσα διαλέξεων Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας

Πρόεδρος: Μουστακαρίας Θεόδωρος

Πληροφορίες:

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343
( +30 210 60 74 205

7 +30 210 60 74 222

* [email protected]

 www.mdcongress.gr