Νεότερες στοχευμένες θεραπείες στην Αιματολογία – Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση του αιματολογικού ασθενούς, Αθήνα 2-3 Ιουνίου 2018

Νεότερες στοχευμένες θεραπείες στην Αιματολογία – Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση του αιματολογικού ασθενούς

02-03 Ιουνίου 2018
Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Οργάνωση:
Εταιρεία Πρόληψης & Αντιμετώπισης Λοιμώξεων
Σε συνεργασία με:
Αιματολογικό Τμήμα της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πληροφορίες