Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής 2015, Αθήνα 15-17 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση

Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής 2015

15 – 17 Μαΐου 2015, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής,

πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από 15 έως 17 Μαΐου 2015.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αποστέλλουμε την Α’ Ανακοίνωση* του Συνεδρίου,

όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη Θεματολογία, την Εγγραφή σας αλλά και την Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών.

Η εγγραφή καθώς και η υποβολή περιλήψεων εργασιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr.

Σημειώστε πως η νέα καταλυτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 30η Απριλίου 2015.

Πληροφορίες:

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Mastermind LOGO

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]

web site. www.tmg.gr