Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, Αθήνα 7-9 Δεκεμβρίου 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας διοργανώνει τον 26ο Κύκλο -1ο Μέρος  του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού  Σεμιναρίου  Ανοσολογίας με θέμα: “από την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα,  7-9 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο (Δώμα) του Νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.helsim.gr.