Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας , Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2015

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ), διοργανώνει το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας, 25ος Κύκλος (Μέρος 2ο), που θα πραγματοποιηθεί 10-12 Δεκεμβρίου 2015, Δώμα Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.helsim.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2015 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ