Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2017-2018 Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., 30 Μαρτίου 2018

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2017-2018
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΑΙ
Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι Αθήνα, 15232
30 Μαρτίου 2018
Παρασκευή, Ώρα 13:00-15:00
«Επανειλημμένες αποβολές»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ